Учитељ

БРОЈ 9.

Пи А зе 24 .

ТИ злу пл

Излази три пут месечно;

1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: но голине 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

7 Београду 20. Марта 1887

За]

Јчитељеког удружења. 38 Образовање И васлитање

ГОДИНА ут

ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ<-А, Своп-

= ЗА ГОДИНУ 10 ДИН., ЗА : ЉАНСКА УЛИЦА. ПО ти СЕ 5 У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

И СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША школи

ВАСПИТНИ ПРИНЦИПИ Х!Х ВЕНА

пише ДК. ИП

| о

1

( ИдЕЈА ВАСПИТАЊА

Без сумње сте, драти читатељи, а нарочито ви, који сте вољно и невољно растурени по селима, пуних утеха и туге, без сумње сте, узлетали по који пут (мисаоно) ка врхунцу данашњег моралног нивоа, и слетали у подножје његово, како бисте тиме што јасније преставили себи: оно, "што ће бити и оно, што данас бива. Прелетајући летом безбројне карактере, аналишући састав њихових ја и строго критишући све то, — ви сте се морали често запиткивати: од куд овој узвишености толико нискости и овој нискости толико узвишености Но то није било просто питање. То је био за, вас тежак проблем и ви сте били обавезни

__ велик =- ви

да му поклоните овбиљну и дуготрајну пажњу. Чудили сте се каквом великану овога века, а дивили сте се узору о коме води рачуна само држава, и то у ове две прилике: кад се порез купи и кад се на војску иде. Доводили сте у свезу те две индивидуе, испитивали сте земљиште на коме су се оне развиле и више пута обманути узвикнули сте: то је узрок А несугласице, која међу њима постоји! Мало за тим, ушавши дубље у сферу вашега мишљења, ви сте разорили ваше пређашње убеђење, постављајући нове аксиоме у васпитним последицама ове две личности. А кад мимо вас прође стотинама једноликих раденика или кад, ушавши у планину, опазите усамљене пастире, о, како се тада у вама све усколеба и како тужно запиткујете: Да ди је и