Учитељ

__БРОЈ 10.

48,

ми ИУ

У Београду 1. Атала 1597

ГОДИНА У1

"Излави три пут месечно:

1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА годину 10 дин. по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УЧИТЕЉА, Скоп4 2 БАНСКА УЛИЦА. ПИ СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

Руколиси СЕ НЕ БРАНЕ

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УчитЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

ДВА ЛАЖШНА МИШЉЕЊА

Приликом ово-тодишњег испита у једној основној школи, оба учитеља, другог разреда мушке школе, излазећи са испита из друге школе, о тим испитиваним ђацима овако се изразише: „Ово су сами пдиоти“. А трећи им учитељ опет на то овако одговори: „Кад им Бог није дао памет, шта ћеш им!“ Па како су оба ова мишљења не само погрешна и лажна, но и посве штетна и убитачна, то ћу у интересу оних, који се као без кривице криви осуђују, — овде коју рећи. |

Кад уђете у ма коју школу и разред, и на питање ваше: како ђаци напредују“ учитељ ће вам одмах показати, да има добрих и способних, а има их неспособних и хрђавих. Поред тога, поднеће вам и књигу, у којој је способност сваког ђака окарактерисана и обележена бројним знацима од 1—5.;

а на каквом је основу изведено то подраздељење, и са каквом је критичком оценом обележен рад или нерад ђаков ' — то вам неће умети и моћи ни један савестан учитељ тачно и одређено казати. Јер није тако лако донети свој суд о способности и неспособности дечијој, као на прилику о томе, какве су у кога детета, очи: црне или плаве; каква, му је коса: вудрава или влаша и т.д. Да би упознали вештачки састав и строј неке машине, и њену ваљаност и вредност, морамо се подуже на њој забавити, проучити њен склоп и сваки поједини делић њеног механизма; но човек није ни највештије направљена машина, он је још нешто више и далеко заплетенији, пошто не може да се сав види и прегледа у својој целини. Не може се ући и пронићи у његову душу, па ту видети оне најситније пегице његове