Учитељ

БРОЈ 30.

У па 20. Ожтобра 1887

ГОДИНА уг

МА И ЗА И ЛИК пати Ники Нуи иу

Њ ОВАН

_ Таљ удррмења. за образовање И ЈИ

Излази три пут месечно:

1, 10 и 20. Цеша ЈЕ листу: 34 годину 10 дит., по године 5 дип. ЗА СТРАНЕ ЗеМЛЕ 12 ФРАНАКА

| ПРЕРШЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДПИШТВУ „Учитељ“-А, СкопА љАШОвА УЛИЦА. | св

ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША ШОЛИ

ПЕДАГОШНА ХИГИЈЕНА

а Пе КЕ рају.

(ОВРШЕТАК).

Пређимо сад на једење. (Ово је питање школска хигијена са свим занемарила. Пре свега је потребно, да деца знају добро ражватати храну. Но да ли игде постоји таква школа, где би се деци давао овакав савет: „децо, ражваћите добро вашу храну!“ Господа учитељи мисле, да је њихов посао да се старају само о интедектуалној страни својих васпитаника, и да их се ниже Функције васпитаника ништа пе тичу. Сажватање је хране врло важна ствар по варење, Томе треба учити децу и пазити за врсме јела, да своју храну (залогај), пре него што прогутају, добро смељу.

А зуби 2 Колико би се болести

Шта да речемо за њих ' нервне системе

дубоко утичу на особине кад би се

и патње, које карактера, могле избећи, довољно пазило на хигијену зуба. С тога је неопходно потребно дечије зубе испштивати сваког месеца, а по могућности и сваке две недеље, Не треба чекати док болест наступи и они постану неиздечиви, јер отровни процес од једног зуба шири се на све остале.

Чишћење и прање зуба мора се вршити сваки дан под надзором васпитатеља. Не мање је важно пазити и на друге радње, које стоје у свези с храњењем организма. Ови лекари једногласно доказују, да је неопходно нужно имати уредну столицу као најбоље предупредно средство противу болести желуца ш општих ненормалности, које с њим