Учитељ

У

~

си

УЧИТЕ

ОРГАН УЧИТЕЉСНОГ УДРУСВЕЊА_

_ ОВРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

~ Ба сник и ИЗДАВАЛАЦ ___ УЧИТЕЉСНКО УДРУЖЕЊЕ

МЕ

ОДГОВОРНИМ. УРЕДНИК Е = – у ; Коста Летровић,

УЧИТЕЈ. Ко двжоназа мај [5

| ГОДИНА 1Х.

БЕОГРАД. о ШтТАМПАНО У. ЕРАЉЕВСКО-СРИСКОЈ ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ.

1890.