Учитељ

с

год. ИЗЛАЗИ МЕСЕЧНО — К. ОРРАН

УЧИТ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СВЕСКА ЗА ЈАНУАР " ПРЕТПДАТА СЕ ШАЉЕ ЕВА

уредништву „Учитељае,

| | 4 ЗА СРБИЈУ 4 ДАРИТРАДСКА УДИЦА, БРОЈ 6, УЗА ГОДИНУ 2. 2... 2... 10 дин. + ф

И тко ВАОПО РОЛИНЕ 5 а 025 ИЕ Рукописи се шаљу у плаћеном писму. г ; СИА

РУКОПИСИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ ЗА ГОДИНУ

ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ: Ана Еро 12 ФРАНАКА : ~

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАТА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛЕ.

ШНОЛСВА · ДИСЦИПЛИНА | “

И ЊЕН МОРАЛНИ И ИНТЕЛЕБТУАЛНИ УТИЦАЈ НА УЧЕНИКЕ. А (Акта ка) ; ј |

ОДЕЉАВ ТРЕЋИ М пи

Главна оруђа школске дисциплине. –

Ђачка активна послушност и угледан пример — Лична наставников својства: лебдење, мудрост, правичпост, доследност Аукторитет и вредетва за задобијање аукторитета — Љубав и средства за задобијање љубави от

_ Наетава као дисциплинарно оруђе.

Већина наших наставника сматра само спољашна Адисциплинарна средства као најбоље помоћнике за обезбеђење ђачке покорности, У исто време, ти исти наставници на сваком кораку најчемерније јадикују и говоре: шта можемо, кад нас не слушају и не боје „е