Учитељ

год. ИЗЛАЗИ МЕСЕЧНО

ОПРКЕН ПН УДРУЖЕЊА ЗА Ма И БОВАН

свеска. ЗА МАРТ,

НРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ уредништву „Учитељаг,

ПРО БЕЗ ОЕЖ. 58 ЗА СРБИЈУ

ТЕ

ЦАРИТРАДСКА УДИЦА, БРОЈ 6. НОВА УДОЖИНИ 10. дип. њи ЗЕВАУ ПО УпО ЈИНЕ АЕ 5 > Рукописи се мжаљу у плаћеном тислиј. ' а | ЗА СТРАПЕ ЗЕМЉЕ: РРЕОПИСИ СЕ ПЕ ВРАЋАЈУ ЗА. ГОДИНУ

ПИРА НЕ ке 12 ФРАПАБА

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОДЕ.

ШНОЛСЊНА ДИСЦИПЛИНУ

И ЊЕН МОРАЛНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УТИЦАЈ НА УЧЕНИКЕ, пише Јосиф П. Стојановић

(НАСТАВАК)

ОДЕЉАК ПЕТИ.

Похвала и награда.

Похвала и награда као средство за подржавање детета ђ добром правцу. Штетни утицај неумесне награде. Дидактички тезиси награђивања. — Шта ваља узи-

мати у обзир при избору награда. — Преглед различних врста школ. похвала и награда.

ње

Пре но што Фкпочнемо говор о врло важном дисциплинарном средству — ђачком награђивању, обратићет о пажњу на ово питање: да ли је могуће оправдати награде с педагошког гледишта, Да ли се деца не кваре