Учитељ

год.

ОРГАН

УЧИТ. УЕБУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И |

_ СВЕСКА_ ЗА АПРИЛ

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ Тр 2 ЕР А

| уредништву „Учитеља, ; ЗА СРБИЈУ

26

ЦАРИГРАДСКА УЛИЦА, БРОЈ 6. О ЗАЈКОДИНУ 10 дин.

КЕ ЗРНА ТО тОдинЕ пол 5, Рукописи се шаљу у плаћеном писму. | ИЕ ЗА СТРАПЕ ЗЕМЉЕ: РУКОПИСИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ ВА СТОДИНУ Со а 12 ФРАНАКА

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАТА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛЕ.

ШКОЛОВЊА ДИСЦИПЛИНА

И ЊЕН МОРАЛНИ И ИНТЕЛЕБТУАЛНИ УТИЦАЈ НА УЧЕНИКЕ. пише Јосиф П. Стојановић

(Овршетак)

ОДЕЉАК СЕДМИ. Степени кажњавања

Озбиљан и устремљен наставников поглед на несташка. Изговарање немирковог имена. Уливање. Примедба. Укор. Записивање на табли неммрковог имена. Записивање несташковог имена у казнену књигу. Одузимање ученикове својине. Новчана, казна за неуредно посећивање пиколе. Одузимање хране. Одељавање прљавка. Жлечање. Стајање. Затвор. Истеривање ученика из школе.

ви

Као што видите, школске каштиге пе одликују се оном спметријом и множином казнених параграфа, који ву обични у кривичним грађанским зборницима, Шол -