Учитељ

год. ИЗЛАЗИ МЕСЕЧНО

ИТ

ОРГАН УЧИТ. УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊА

СВЕСКА ЗА МАЈ

|

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ

уредништву „Учитељае, ЦАРИГРАДСКА УЛИЦА, БРОЈ 6. :

тЕ ЕР А ЗА СРБИЈУ

СВА ТОДИНУ 2 се се не 10 дин.

ЗА ПО ТОДИНЕ . 2... ..... 5, Рукописи се шаљу у пљлаћеномт писму « |

јео.

= —

| ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ: РУКОПИСИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ ВА: РОЛИНУГ па 5 12 ФРАНАКА

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛЕ.

ПОГЛЕД НА СПЕНСЕРОВО УЧЕЊЕ О МЕТОДИМА У НАСТАВИ.

| оне

Историја развића појединих наука показује колико. дуго лутаху ове или оне дисциплине. колико су незгода имале да савладају, док су добиле право грађанства. да. уђу у онај свети пантеон, на чијем уласку стоји натпис: храм наука.

Сличне је судбе била и наука о васпитању. Неколико векова непрегледне борбе и рада морала је она иза себе да остави; и, готово у сваком веку, требало је по неколико философа да стварају читаве системе, да би јој, зар и узгред, утврдили научну вредност, и_ тим јој дали могућности да може доцније стати упоредо са Психологијом, Етиком и другим гранама Философских наука. И ако се наука о васпитању развијала