Учитељ

СВЕСКА |. — ВЕОГРАД 1894 СЕШТЕШЕРА — ГОДИНА Х!. МАРА мм МАЊА.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШИО-КЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ААДЛАЛАЛА ЛАЛДАЛАМ

НАЈНОВИЈИ РЕСУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА НА ПОЉУ ШКОЛСКЕ ХИГИЈЕНЕ“)

од Д-р Ј. Колмана.

Пн

За последњих двадесет и пет година здравље школске омладине постало је предмет нарочито озбиљне и опште пажње. (С тога су нека новија испитивања, која бацише са свим нову и неочекивану светлост на тешка и заплетена питања школске хигијене, од особитог интереса. |

Значајни радови Петенкофера, као што је познато, доказали су најочигледнијим начином, да у собама , препуњеним људима, а, по томе, и у учионицама наступа нагло кварење ваздуха, који је тако потребан за дисање. Отуда је створено уверење, да школске собе треба подизати простране и снабдевене потребном вентилацијом, која, би могла давати деци, за време учења, довољну количину свежег ваздуха — тај најважнији саставни део наше хране. Овим начином мисли се, не без основа, да би се ученици у учионицама осећали онако исто добро, као и на слободном ваздуху. Једна за другом, све образоване државе Јевропе почеле су подизати велике _ школске зграде с таквим уређењем вентилације, с којим би се | на вештачки начин омогућио придолазак довољне количино ваздуха с поља. С обзиром на то, што је учињено у овом погледу за последње две деценије, веома је важно оценити

ж) „Рускал Школа». % (6. Августђ, 1890. г.

УЧИТЕЉ