Учитељ

СВЕСКА 2. — БЕОГРАД 489. ОКТОБРА —

ЛАДА А А МА А А

ГОДИНА Х!.

и ЛА АЛАЛАЉМАМА

ЧИТЕМ

ДЕДАГОШКО-КЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ЛИГА НАРОДНОГА ОБРАЗОВАЊА У ФРАНЦУСКОЈ.

Покрај осталих конгреса на париској изложби, 1889. године, држат је и конгрес представника «приватне иницијативе у послу народнога образовања». Идеја и уређење овога, конгреса, припада Француској «Лиги народнога образовања", чији је рад најсјајнији доказ, шта може да учини приватна, иницијатива на том пољу. Основалац Француске лиге, Жан Масе, почео је тај посао као прост учитељ у маленом елзаском месту Бебленхајму. Масе је сељачки син; сад пак сенатор, који ужива огромну популарност у целој Француској. У младости својој занео се био социјалистичким идејама , учествовао је у јунској револуцији 1849. године и био је принуђен бегати из Париза и живети неко време у Нормандији под туђим именом. Кад се опет вратио у Париз, прилике су се биле толике промениле, да се није могло ни мислити о каквом политичком раду. Он се онда приближи журналу «Та герибћаџе» који га пошље у унутрашњост за дописника. То путовање, по речима, самога Масе-а — било је од великога утицаја на познији рад његов. Он је путовао већином пешице, из града у град, заустављајући се мимогред и. у многим селима, и приближавајући се к животу простога народа, имао је могућности да му позна интересе и тежње и да се уверио дубоком незнаљњу, које влада у тој средини. Он опази да је незнање народно једна од најглавнијих препрека правилном државном развићу Француске, и тада се у њему први пут роди мисао, да се

УЧИТЕЉ т