Учитељ

СВЕСНА 5. — БЕОГРАД 4592. ЈАПУДРА — ГОДИНА Х!.

МЛАЛАЛАЛЛАЛААААААКАА ЛАЛА ЛА ЛАА А АЛМА ЛАЛА А А А АМА ЛА, А ЛА,

УЧИТЕЉ

ЛАДА ГОШ ТО КЊИМЕВЗВЕИ ИСТ

ЛАЛА А АРМА ЛАЛААЛАЛАЋ АЛДАДАЛЛЛЛЛАЛЛА АЛА реја ДАЛА

ЛИСТ „УЧИТЕЉ“ и УЧИТЕЉИ.')

Данас. кад се педагошким питањима више или мање интересује сва образованија наша публика. и не држи то за нешто излишно, — тешко је чути и видети, дах има још код нас учитеља, које та питања треба баш највише да занимају, — да они не признају корист од педагошких списа; да не воле да читају ни свој. тако рећи, рођони лист — «Учитељ», који их води право познавању својих дужности. Протествовати против тога. мп сматрамо за своју дужност. и то не само ради неке користи издавача и писаца педагошких листова и списа, који су посветили себе том тешком раду но баш ради користи самих учитеља, и ради успеха самог народног дела. Јер кад сваког и најпростијег занаџију пре свега занима, мисао: како ће да се што више и боље усаврши у своме занату — зар онда учитељ, који се назива проводник и сарадник народног образовања. да се задовољи само оним, чиме се у школи упознао, и то још, може бити, пре неколико година! Где је онда ту љубав према своме звању “ тежња према свом сопственом усавршењу, а без чега не можс ни бити успеха у народном образовању : а и најспособнији учитељи не би могли остати у том, тако рећи не помичном не

1) Окрећемо пажњу читалаца на овај чланак нашег вредног сарадника, учитеља у пенсији г. С. Милојевића. Нарочито би требало ове редове показати и прочитати онима, којп се слабо интересују за „Учитељ“ и др. Педаг. списе, нека виде како мисли и ради овај стари учитељ у миру. — Ур.

УЧИТЕЉ | 25