Учитељ

СВЕСКА 10. — БЕОГРАД 1892. ЈУНА — ГОДИНА Х!.

А А АЛАЛА А ЛАДАЛМАМА АЛАЛА К

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО-КЊИЖЕВНЕ ЛИСТ

РУЧНИ РАД У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ.

ла —

(СВРШЕТАК)

Најподвснија наставна. система у ручном реду за варошку децу јесте система француска, а. за сеоску система шведска.

Шведска. система ручнога рада или система Соломонова, названа тако по имену директора специјалне семинерије ручнога рада у Шведској (близу Готебурга) и једнога од чувених радника на том питању, почива на чисто педагошкој основи. Проучивши добро литературу овога питања и практичне покушаје из наставе о ручном раду, дошао је до уверења, да ручни рад не сме никако имати циљ, који имају обични занати, него да му је задатак, да буде само оруђе за Формално развиће, да буди у деци вољу и љубав к раду у опште, да им јача самосталност, да их учи реду и тачности, да им развија пажљивост, марљивост и сталност. Што се тиче практике Соломон држи, да би требало ограничити се само на једну врсту рада и то ону, која највише одговара ризичком развићу и педагошким потребама. Он се ограничио само на домаће послове и срећно их довео у ред по ступњу тешкоће. Од модела, који се, ради прегледности, употребљавају при настави у елементарним школама, узео је само најпотребније, искључивши и политирање и грађење и др. Оваким уређењем неска семинарија и управник јој брво изађоше на глас. Данас је она међународни центар практичке и књижевне пропоганде у корист педагошког ручног рада. Овој системи ручнога рада, која, је добро методички разрађена, не може се порећи велика вредност ; може се рећи само, да је још далеко од савршенства и да још не одговара како би требало идеји ручнога рада, као предмета општега образо-

УЧИТЕЉ 53