Учитељ

| ПЕДАТОШКО-КЊИЖЕВНИ ЛИСТ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

3. СВЕСКА — ГОДИНА ХН.

НОВЕМБАР 1892.

ЕП ЕР а Е

власник и ИЗДАВАЧ

УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

| „

УРЕЂИВАЧЊИ ОДБОР: Мих. Јовић, Урош Благојевић, Свет. Вучовић, Д. Ј. Соколовић УЧИТЕЉИ У БЕОГРАДУ

И

__УРБАНИК Д. У. ПУТНИНКОВИЋ

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД

ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1892