Учитељ

И]

_ ПЕДАГОШКИ ЛИСТ. ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА.

3 СВЕСНА — ГОДИНА ХИ

НОВЕМБАР 1898.

— – )

_ ВИАСНИК И ИЗДАВАЧ

УЧИТЕЉСОКО УДРУЖЕЊЕ

5 ~

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: тр Е х А • 2 = Ђ. Јовановић, Ст С. Станишић, Мих, Станојевић, Јов. П. Јовановић.

УЧИТЕЉИ У- БЕОГРАДУ.

ј | И

| УРЕДНИК | ИВ 40 НЕ У Ћ ' УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ, ја > У из

— АБЕОГРАД- | ПАРМА РАДИКАЛНА ШТАМПАРИЈА 1893. Ји

з Ре