Учитељ

ПЕДАГОШКО- КЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА.

и

7 СВЕСКА. — ГОДИНА ХИ.

МАРТ 1894.

— +=

власник и издАВАЧ

учитЕљОкО УДРУЖЕЊЕ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Л. Ј. Обрадовић, Ст С. Станишић, Мих. Станојевић, Јован НИ. Јовановић учит. у БЕОГРАДУ, Ђ. Јовановић учит. у ПАРАЋИНУ.

и

УРЕДНИК

ће. којић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД

ПАРНА РАДИКАЛНА ШТАМПАРИЈА 1894.