Учитељ

СВЕСНА 5. — БЕОГРАД 1894. ПОБЕМБВАР — ГОДИНА ХМ.

УЧИТЕЉ

ДЕДАГОШКО- КЊИЖЕВНИ 1001

НАПОМЕНЕ О ПРЕДАВАЊУ (као прелаз од Методике на школски рад).“

а 8

1. 0 спреми за предавање.

Наставник не треба никад да дође у школу на предавање неспреман. Особито првих година наставник ваља, да се спрема за предавање не само усмено него и писмено. Спремајући се писмено, он ће све видети шта му ваља да каже деци и како ће, којим редом. У исто време видеће шта му ваља од очигледних срестава да спреми, те да се после, при предавању, не окреће и не правда пред децом како је. то и то „заборавио«“ да донесе и како ће донети »Адруги пут“ и т. д. Тако ће имати цело предавање уређено, и спремљено све што му треба. Сад треба добро да га запамти, особито ред којим што иде. (Ово би могао и на парчету хартије да прибележиј.

Тек после неколико година овакога спремања наставник може да изостави ову писмену спрему. Онда ће бити доста, да само промисли о ономе шта ће имати у школу те да би знао шта му ваља да донесе или спреми.

%) Други чланак из Методике Ј. Миодраговића, професора Учитељске Школе у Београду. ·

УЧИТЕЉ 16