Учитељ

СВЕСКА 13. — БЕОГРАД 4895. МАРТ-— година хту.

УЧИТЕЉ

ЛИСТ

ПЕДАТОШИОКЊИНЕВНЕ

КАКВЕ 69 ДАНАС НАШЕ ШКОЛОКЕ ЗГРАДЕ И КАКВЕ ВИ ТРЕБАЛЕ ДА 69, ПРЕМА НАШИМ РИЛИКАМА

ај

(НАСТАВАК)

Тако, претходни радови за подизање једне школске зграде хигијенски уређене почну са бирањем места, и изучавањем земљишта, на коме ће се подизати зграда. Положај места треба да је на узвишици, да је место оцедно, и да је слободно са свих страна. Има места која се оку чине врло лепа, па ипак никако нису у годна, да се на њима подиже школска зграда. Треба дакле проучити земљине слојеве. Хигијенски најбоља су каменита земљишта, у којимаје порозни кречњак, шкриљац, у опште земљишта, која пропуштају воду, а у себи немају органских материја. У исто доба нужно је знати и однос земљишта према променама топлоте дневне и ноћне, према метеоролошким утецајима, нарочито према мразу и ветру. Цео тај рад долази у задатак нарочитих стручњака. Од великог је хигијенског значаја испитати и сазнати унутрашњу температуру самога земљишта, количину ваздуха, која се находи у земљи, степен влаге и количину органских састојака.

Место за школску зграду треба да је по могућству у средини села или вароши, у ком се школа подиже.

УЧИТЕЉ 41