Учитељ

СОВЕСКА 8. — ВЕОТРАД 1595. ОКТОМБАР је година Ху.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКОКЊИЖЕВНИ ЛИСТ

КРАТКОВИДОСТ У ШКОЛАМА И РЕФОРМА ШКОЛСКИХ КЊИГА

Већ сам више пута до сада писао о разним узроцима кратковидости, али несамо што су ти моји чланци растурени по разним АН ке ни у једном од њих нисам писао: како ситно штампане књиге веома јако увећају ову махну у очима.

Од како је Хелмхолц 1844 год. пронашао огледало, са којим се види унутрашњост ока, зна се не само за многе нове очне болести, већ је утврђено и то, да је свако новорођено дете кратковидо. Овоме је узрок притисак и тако деформисање лобање детиње при рађању а посредно и облик очију: јер се јабука очна издужи — ехорћћаћишв пеопаогши — од остраг напред. Др. Жавал, који се много бавио испитивањем школске игијене, вели: „... Ја шуоре тарран раг еп зопову артев Гаре де Фх А допх алз...“ (Ба Кеупе вејемћупе Љ 21. 1879) што није истина, о чему се сам могао огледалом уверити. Др. Жавал то више никад нигде није споменуо, што значи да је се уверио да има кратковидих очију и пре десете и дванаесте године живота.

Те кратковидости, која. се при рађању механички добија нестане обично после 10—15 дана, чим се детету Формирају кости главе, али има и таквих очију,

„УЧИТЕЉ“ 8