Учитељ

СВЕСКА 7 и 8. _-- БЕОГРАД 1895. ДЕБЕМБАР Пе годинх Ху.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКОКЊИЖЕВНИ ЛИСТ

МОЗАКИ 1 ДУША

ПСИХОЛОГИЈСКА РАСПРАВА Вилхелма Вунта.

Као што у политичном животу ненадан напредак изазива не ретко обмане о оном, што се у истини постигло или варљиве наде о оном, што се да постићи, тако и сјајним проналасцима у науци следе већином претеране представе о мери задобивенога сазнања. Касније је растрежњено доба тада обично тим више склоњено, да се са своје стране ода и сувише великом одрицању. По Физиологијско истраживање није ниједно доба било тако погодно за такове сангвиничне обмане као средина седамнаестога века. Претходио је преврат идеја, изведен Коперниковом системом. Истом је Галилеј дао механици њезине стамене основе, и научници се на свима странама са успехом труђаху, да Физикалне појаве сведу на механичка правила. Код крвотока је Харви доказао, да је механички шмрк главни покретач живот“. них радња. И треба ли се чудити томе, што се тврдо веровало, да је и животињско тело протумачено, пошто је схваћено као природна махина, и што се у. претера-. ној ревности преухитрене претпоставке узимале не ре-

тко као доказане чињенице 2 УЧИТЕЉ“ 25