Учитељ

СВЕСКА 10. — БЕОГРАД 14896. ЈАНУДР — година Ху.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКОКЊИЖЕВЦИ ЛИСТ

ДВАДЕСЕТИРТОГОДИШЊИЦА ПИ ОЗЕ О ЈЕ СЕ ери о

Прва — а сада, на жалост и једина — Учитељска Школа у Краљевини Србији прославила је на врло свечан начин двадесетпетогодишњицу свог опстанка, уз присуство Његовог Величанства Краља Александра Г, Његовог Високопреосвештенства г. Митрополита Михаила, Министра Просвете 2. Љубе Ковачевића, Министра Финансија, 2. Ст. Д. Поповића, многих других великодостојника и просветних радника и врло великог броја најотменијег грађанства оба пола.

Ова сјајна прослава јесте и наша, учитељска, прослава, јер половина данашњих учитеља основних школа. у Краљевини Србији ђаци су ове школе. Она је и омтта зиколска прослава, јер од установљења ове Учитељске Школе основна се је настава толико унапредила, да се данас може с поносом мери:и са наставом у осн. школама најкултурнијих народа на свету. а са бољом основном наставом где се удара темељ, омогућен је бољи успех и у осталим вишим и стручним школама, Но ова је прослава и још нешто више — она је Културна прослава Краљевине Србије, јер са постанком ове ' школе постаје и писменост у Србији општија народна својина,

УЧИТЕЉ = 85