Учитељ

_СВЕСКА 12. — БЕОГРАД 1596. ФЕБРУАР — година Ху.

УЧИТЕЉ

__ ПЕДАГОШКкКОоОкКЊњИЖЕВвНИи ЛИСТ

ШКОЛОСЊЕ БЊИЗНИЦЕ

—% ——

Статистички подаци о проценту писмености непрестано стављају Србију у ред последњих јевропских држава, а како је писменост опет најважније мерило за целокупни културни напредак сваке земље, онда се из тога Факта мора извести,. истина непријатан, али несумњив закључак, да нам се ни с те стране нема на чему завидети. Остаје чам још једино та утеха, што се број писмених људи непрестано повећава, па по томе и наш народни напредак ако не лети а он бар мили. Али опет с друге стране, ако бисмо узели у оцену квалитет наше српске писмености, поново бисмо се разочарали и увидели, да код велике већине писменост у нас ни из далека не преставља оно поуздано средство за умно усавршавање, које би она требала да буде, већ да се често сва ученост своди једино на то, да се једва своје име потписати уме.

Не може се одрећи, да је бар за ову четвртину века на основну школу у нас обраћено доста пажње и да је њен напредак опажен и похваљен, па ипак резултати њени и поред тога нису задовољили нашу ошшту тежњу за што бржим и јачим напретком. Поред свију поправака, које су у основној школи у последње две

УЧИТЕЉ 43