Учитељ

СВЕСКА 17.

УЧИТЕЉ

ПЕДАТОШКОКЊИЖЕВНИ ДИ СТ

— БВЕСГРАД 1996. МАЈ — година Ху.

РАЗВИТАН ДУШЕ

од ТТЕЉЕСЈ СЕЛЕЕ-Ј.А.

ПРЕВОД С РУСКОТ_

АРА (НАСТАВАК)

Развитак осећања и воље. Ма да ради лакшег разумевања говоримо само о развитку интелекта, ипак исте црте и исти основни принципи излазе на видик и при развитку осећања и воље. Ранија осећања (телесна задо- | вољства и непријатности) проста су, једноставна, и у тесној су вези с упечатцима чулних органа, док су виша осећања (емоције) сложена и имају карактер престава. Исто су тако прве радње (телесна кретања) просте и непосредно одговарају на упечатке чулних органа, док су доцније сложене и имају унутрашње мотиве (избор, решење и др.) Видећемо такође да се процес развитка осећања и воље одликују истом непрекидношћу и поступношћу, као и процес интелектуалног развитка. Исти закони или услови — напредовање услед вежбања, задржавање упечатака, асоцијација — делују и овде, као као и при развоју ума.

УЧИТЕЉ 60