Учитељ

УУ 4)

СВЕСКА 4. БЕОГРАД ДЕЦЕМБАР, 1896. ГОДИНА ХУ

ПЕДАГОШКО- КЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

ВЛАСНИВ И ИЗДАВАЧ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: ЂОКА ИВКОВИЋ и СВЕТОЗАР ВУЧОВИЋ УЧИТЕЉИ У БЕОГРАДУ

. УРЕДНИК Н. М. ЧОЛАКОВИЋ,

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

у чншвињ- +=

БЕОГРАД

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉ. СРБИЈЕ

1896.

# мане