Учитељ

У у

.

СВЕСНА 7. БЕОГПВАД МАРТ, 1990 ГОДИНА ХИМ!

УЧИ

ПЕДАГОШКО- ЕЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

—— оне ——

ВЛАСНИВ И ИЗДАВАЧ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: ЂОКА ИВКОВИЋ и СВЕТОЗАР ВУЧОВИЋ учитељи у БЕОГРАДУ

УРЕДНИК Н. М. ЧОЛАКОВИЋ,

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

о + .

БЕОГРАД

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉ. СРБИЈЕ

189