Учитељ

~

2 !

У

МЕД

ПЕДАГОШКО- КЊИЖЕВНИ ЛИСТ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

година ХУШ

и

СВЕСКА ЗА Д ЕЦЕМБАР

лаве не иза

_ ВЛАСНИНИ ИЗДАВАЧ УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

КЊИЖЕВНИ ОДЕЉАК ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ПРЕДСЕДНИК: Станоје Николић ПОДПРЕДСЕДНИК : Раша Митровић чланови: Коста Крстић п Мих. Сретеновић учит, у БЕОГРАДУ И УРЕДНИК ДИМ. Ј. СОКОЛОВИЋ

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ. 1898. |