Учитељ

УЧИТЕЉ.

ПЕДАТОМКОЛЕЊИЕВИИ ЛОСТ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ГОДИНА ХУМ | ОВЕСКА ЗА ФЕБРУАР

А. и

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ

УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

ЕЊИЖЕВНИ ОДЕЉАК ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТ. УДРУЖЕЊА ПРЕДСЕДНИК: Станоје Николић ПОДПРЕДСЕДНИК Раша Митровић чланови: Коста Крстић и Мих. Сретеновић учит. у БЕОГРАДУ . УРЕДНИК Дим. ј Соколовић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

519

+ са 9 и зоо

БЕОГРАД

ПАРНА РАДИКАЛНА ШТАМПАРИЈА (КНЕЖЕВ СПОМЕНИК БР. 85) 1999. |