Учитељ

ГРЕ ЛИ "ораљљаааааљадаааааљаааљвљаљау

тедоша ааика Њ на

ОРГАН. учитељског УДР УЖЕЊА.

_ Одина Хтх

РО РАНЕ 3

А СВЕСКА. ЗА МАРЋ

ви

овасевефањевевововељаоее.

Ре.

ПА а ВЛАСНИК. И ИЗДАВАЧ |:

| ГЕЕТЕЊОКО ТАЂРЕЕЊЕ_

ЧЛАНОВИ КЊИЖЕВНОГ ОДЕЉНА ГЛАВНОГ. ОДБОРА учитЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА сре п. Стевановић, Драгољуб С. а 6. 6. Станишић

УРЕДНИК о

НИННрЕ

фин. | Соколовиљ

УЧИТЕЉ У ВЕОГРА ЛУ

|

а “ | РАОвИћ“

о

о БЕОГРАД ШТАМПАРИЈА. СВЕТОЗАРА НИКОЛИЋА = ОБИЛИЋЕВ а БРОЈ 2 Г по • 1900 у .

на хљинаља лљаљааљафњћа

Ници