Учитељ

р

ЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО-КЊИЖЕВНИ ЛИСТ ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

ВЛАСНИК "вВА_УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА

Урош Благојевић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ

УРЕДНИК МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

УМИТЕЉ У БЕОГРАДУ

УРЕЂИВАЧКИ одве јр.

Ђорђе Којић, Ник. Ј. Соколовић и Савка Радичевићева ~ УЧИТЕЉИ У БЕОГРАДУ

1. МАРТА 1906.

С

БЕОГРАД, Нова ШТАМПАРИЈА — Давидовић, ДЕЧАНСКА УЛИЦА БРОЈ 14,

1906. |

Свесна 7.

Година Хе

К