Учитељ

2 СЕ.

ПЕДАГОШНО-НЊИЈМНЕВНИ ЛИСТ |

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

ВЛАСНИК ЗА УЧИТЕЉСНО УДРУЖЕЊЕ -

ПРЕДСЕДНИК

Урош Благојевић

УЧИТЕЉ.

УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ.

свеска УП. Март 1907. _ Година ХХМ!

сена је

БЕОГРАД ШТАМПАНО У НОВОЈ ШТАМПАРИЈИ — „ДАВИДОВИЋ“ 1907.

пп 5 па 5

| "а А | овој