Учитељ

мараоцклем 7

“..

се

Кеније

УЧИТЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

4: | Излази месечно у све-. | ЦЕНА ЈЕ ПИСТУ: скама од 5—6 табака | Београд, | Децембра За чланове Учитељеког | Удружења 5 динара, а за Претплата се шаље бла- | 1907, РОАН 51576 пајенну лана лан таорн | шње. За српске школе и У 1 | учитеље ван граница а рукописи уреднику | Свеска У, Год, ХИП, | Краљ. Србије 6. кр. год.

Власник, за Учитељско УДРУЖЕЊЕ, . УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА > МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

КЊИГА ЗА МАЛУ ДЕДУ

— Ив. Теоктистов —

|

Нека ме читалац не назове издајником својега мишљења за то, што ја, начелно одричући дечју књижевност уопште,! хоћу да говорим о књизи за малу децу. Ствар је у томе што, ма како била оправдана теорија, немилосрдна примена у животу разбија је на свакоме кораку. Тако и дечје књиге уопште, за мању децу, — чак и за „дечицу“ посепце, издају се непрестано како у посебним тако иу периодичним издањима. Али док се међу специјалним издањима за одраслију децу још може и одабрати неколико књига и листова врло добрих и шта више заслужних озбиљне пажње, — међу издањима за мању децу и „дечицу “ нема готово ни једнога, на коме би се могло зауставити са задовољством без више мање одсудних приговора.

На тај начин за мању децу штампају се махом лоше

књиге. Те се књиге купују и читају — дакле имају ути-

1 В. пишчеве студије о дечјој књижевности у „Просветном Гласнику“, свеска, за септембар, октобар, новембар ов. г. у преводу под насловом: „Утицај лектире на васпитање и обравовање чувених писаца“ и „Бајка као дечја лектира“.

УЧИТЕЉ 18