Учитељ

У ДТЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у све- | ЦЕНА ЈЕ ПИСТУ: скама од 5—6 табака, | Београд, | Септембар да чланове Учитељског ИН | Удружења 5 динара, а за | |

- остале 10 динара годиПретилата, се шаље бла- [908, шње. За српске школе и гајнику Главнога Одбора ( |, Г ХИМ, учитеље ван граница а рукописи уреднику веска од. Краљ. Србије 6. кр. год. Власник, за Учитељско УДРУЖЕЊЕ. | УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

НА ПОЧЕТКУ РАДА.

ХХМ. Учитељска Скупштина свршила је свој посао. Чланови њени из унутрашњости Србије већ су се разишли _ из Београда. У времену кад дође овај број „Учитеља“ у руке члановима Удружења они ће бити на својим местима, на своме послу.

У реду је да бацимо један поглед на рад овогодишње Учитељске Скупштине.

Завршујући прошлу годину излажења нашег листа, ми смо у уводном чланку последњег броја нарочито нагласили важност и значај овогодишње Учитељске Скупштине и подсетили чланове Удружења на њихове дужности и према Удружењу и њихове дужности као васпитача народне омладине па смо рекли:

„Како ће своје дужности испунити чланови Учитељскога Удружења на овој ХХМ. Учитељској Скупштини зависи од њиховог схватања тих дужности и схватања 34даће Учитељскога Удружења, од њихове љубави према Удружењу и просвети народној, од љубави према позиву и сталежу своме. Ако буде као лањске године неће бит добро“.

УЧИТЕЉ