Учитељ

ТЕК Ја

6 ЊУ

" ин 68

ВА ј

7 УЧИТЕЉ “

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ. СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

с оз

——

Азији

моћ

~

5

Излази месечно у све-

| __ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ; скама од 5—6 табака

Београд, Јануар да чланове Учитељског 1910 Удружења 5 динара, а за

остале 10 динара годишње. За српске школе и

(0 У Тод ХОД те |

| | | Претплата се шаље бла- | гајнику Главнога Одбора | а рукописи уреднику |

Краљ. Србије 6. кр. год.

Власник, за УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА |

УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ

УРЕДНИК

МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

Пав Топстој

ПОТРЕБНЕ И НЕПОТРЕБНЕ НАУКЕ

(Одговор НА писмо Г—вЕ) '

Гдедаћу да испуним а жељу, — да одговорим на ваша питања.

Веома је могућно, да ће сету мојим чегдашњим и последњим чланцима о васпитавању и образовању наћи и противуречности и нејасности. Ја сам их разгледао и одлучио сам, да ће и мени, а, мислим, и вама бити лакше, ако директно искажем шта ја данас мислим о тим предметима, не покушавајући да браним оно, што сам раније говорио. |

То ће за мене бити тим лакше, што ме у последње време ти предмети занимају.

Пре свега, рећи ћу, да је она деоба, коју сам ја у својим негдашњим педагошким чланцима правио између васпитавања и образовања — вештачка. И васпитавање и образовање нераздвојни су. Није могућно васпитавати, да се при том не саопштавају и знања; а свако знање утиче и наспитно. И стога, не дотичући се те деобе, ПЦ 0

УЗИТЕЉ