Учитељ

У ЛИ ГЕЈЕ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у све- ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

скама од 5—6 табака Београд, април За чланове Учитељског

19 Удружења 5 динара, а за

остале 10 дин. годишње

т Е. ' 5

ПОР Паола. се шаље бла За срп. школе ван гра.

гајнику Главнога Одбора бв "| Го ОХ | ница Србије 10 круна а за а рукописи уреднику а Д. ' | учитеље 6. круна год.

Власник, за УЧиТтЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА михХ. мм. СТАН ОЈ БЕ ВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ушшаа

0 СТОГОДИШЊИЦИ

ДОСИТИЈА ОБРАДОВИЋА

Велики шпански беседник светскога гласа и славе, Кастелар, почиње једно своје делце речима: „Има људи — идеја, људи којима с чела сија зрака видела на савест човечанства !“ Настављајући мисао Кастеларову, можемо рећи да ни наш српски народ није био без таких великих синова својих. нити је потребно посебно разлагати како таква зрака видела сјаје нарочито са чела, умнога Доситија Обрадовића на савест нашега рода. А ова је година само појачала наше интересовање о Доситију тиме што је њоме завршено столеће од смрти његове, или боље рећи прво столеће посмртног живота једнога од оних Срба који не умиру. Како је, пак, највећи значај Доситијев у његову раду на просвећивању васделога народа а нарочито омладине његове, са чиме се и данас слаже позив народне школе и свих школских трудбеника, то нам се са дужношћу удружује још и посебно. задовољство поклонити се на овом месту успомени Доситијевој, стати код највиших тачака значаја његова и рећи с песником како знамо да нам је дужност била:

Огрејат се жаром твог спомена жива, Њим обавјат таму која нас покрива, И са пуном најом и достојном тугом Твоје име предат столетију другом.

Учитељ 37