Учитељ

У ТИТЕЈЕ

ОРГАН УЧИТЕЉ. УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

Излази месечно у све-

Београд, новемба. скама од 5—6 табака рад, р За чланове Учитељскбг 1911 Удружења 5 динара, а за Претплата се шаље бла- : а 10 дин. годишње. 5 Г Од6 За српске школе ван грагајнику !лавнога Одбора, Св. Ш Год. ХХХГ. ница Србије 10 круна, а а рукописи уреднику за учитеље 6 круна год. Власник за Учитељско УДРУЖЕЊЕ, | УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | Ђ о Р Ђ Е С: К о Ј И Ћ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

П. Љотић — Неготин.

ИМАЈУ ЛИ ЖИВОТИЊЕ ДУШУ.

Од увек је било учених људи који нису признавали душу и животињама. Тако од старих Платон, Аристотело, Схоластици... А данас су такви, у првом реду, природњаци, који се баве Психологијом, на пример, у. Џехки!, Хиг 5 аззеп, а да не помињемо. Балдвина, Леба, Оствалда и друге. Они мисле да појаве што их видимо у животу животиња нису душевне, него чисто рефлексне, физиолошке радње; и да, према томе, не може бити говора о каквој свести у њих: све се своди на физичке и хемијске процесе обичне природе. Тако на једном месту вели Вејфће, код свих мојих проба што сам их чинио, нити сам нашао код мрави, нити код пчела ма штогод што би ми дало доказа да закључим да имају свести. Све њихове толико сложене радње дају се лако протумачити као рефлексне појаве. Све што раде ове животиње, то им је. урођено и све се даје објаснити слепом машинском реакцијом на најпростији физиолошки надражај. Нигде се не могу наћи трагови таквих модификација у стеченим корелатним покретима који би се дали објаснити једино помоћу душевних радња. Мрави, као и пчеле, неспособни су да ураде стварно штогод ново на основу искуства. Они реагирају онако како морају, а не уче то. Они, дакле, не могу научити да дотерују и да мењају своје радње. И ако

УЧИТЕЉ 18