Учитељ

Година ХХХШ Март 1914. __ Свеска 7.

=

ПЕДАГОШНО - НЊИЊНЕВНИ ЛИСТ

орган Учитељеког УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

И СВИХ сРИСКИХ УЧИТЕЉА

Година 1913—14

==

_ УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ. (СМИЉАНИЋЕВА 85)

и

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР:

Светнолав Поповић, Крста Јонић, Чедомиљ Тодоровић, Влад. К Петровић, Милутин (Станковић, (авка Радичевићева, учитељи из Београда.

БЕОГРАД ; МРТАМПАРИЈА ,„ДОСИТИЈЕ ОБРАДОВИЋ“

Димитрија Гавриловића (пређе АцејМ. Станојевића)

Кнегиње Љубице улица број 6.

1914