Учитељ

Година ХХХН Април 1914. Свеска 8.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШНО - НЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Година 19183—14.

УРЕДНИК

Мих. М. Станојевић

УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ. «СМИЉАНИЋЕВА 85)

_РЕДАКЦИОНИ ОДБОР:

Светполав Поповић, Крста Јонић, Чедомиљ Тодоровић, Влад. К Петровић, Милутин Станковић, Савка Радичевићева, учитељи из Београда.

: осу оу ва СЕ отео

БЕОГРАД ШТАМПАРИЈА „ДОСИТИЈЕ ОБРАДОВИЋ“

Димитрија Гавриловића (пређе Аце М. Станојевића)

Кнегиње Љубице улица број 6.

1914