Учитељ

ђ et

GOD. Ili. LETNIK III,

- Septembar BR: 1. ŠTEV 1.

o ~ - >, | пи пума ~ Bree 7 Учитеља ~ + 7" у и: о Е УРЕДНИК

_ МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ

· (Смиљанићева 35, телефон 1199).

"еај6Е __

РЕОГРАД | Швампарија „СВ. САВА“. Бранкова бр. 16.. — — Телефон. 248 1922 -

'