Учитељ

GOD. VIII. (XLI) LETNIK VII. Novembar ВЕ.3. ТЕМ. 3.

УЧИТЕЉ

PEDAGOŠKI ČASOPIS

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I ŠKOLSKI ŽIVOT

(ОСНОВАН. 1882. ГОДИНЕ)

ОСТТЕЦ PEDAGOŠKI IN ZNANSTVEN LIST

· СТРУЧНИ ОРГАН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК

МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ СМИЉАНИЋЕВА 55 — ТЕЛЕФОН 11-99.

. BEOLPEPA МН Штампарија „Св. Сава“, М: Сладековића, Бранкова ул. 16. — Телефон 249 1927.