Учитељ

пр

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКИ ОРГАН ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ОКТОБРА 1932 БЕОГРАД 13 (47) ГОД. БР. 2 УРЕДНИК ВУЈИЦА ПЕТКОВИЋ, УЧИТЕЉ

Личност учитељева

од др. Станка Гогале,

професора Учитељске школе у Љубљани

Савремена теориска и практична педагогија иду у том правцу, да би наша школа постала детету што ближа и да би дете своју школу заволело. Јер, ко без предрасуда баци поглед уназад на школу у којој се сам школовао, или на школу каква је била још пре 10 година, мора са жалошћу утврдити, да деца ову школу нису волела, него су се ње бојала и давала јој различита незгодна имена. Тиме је почело да пада поштовање школе, а услед тога и воља ученика за рад у таквој школи. Истина је да у целој нашој култури не постоји данас потребнији и важнији рад но остварити опет такву школу, која ће уживати опште поштовање и задовољити жеље омладине у погледу образовања и развоја сопствених душевних сила. Поврх тога пак савремена педагогија жели да учини школу духовно плодном, тј. да начини од ње такву установу, која треба душевним, образовним, религиозним, етичким и социјалним вредностима да богати душевни живот омладине. Тиме би школа пробудила у душама омладине способност унутрашњег упознавања образовних васпитних вредности и жељу за васпитним сарађивањем у школском раду. Циљ ове педагогије јесте остварити такав облик школског рада у коме ће се здружити учитељ и ученик, али не силом него непосредно и по сопственој жељи. Школа треба опет да постане онај извор из којег ће млад човек црпсти своје душевне силе по којима ће расти и развијати се да постане примеран човек.

#) Предавање које је г. др. Гогала, професор Учитељске школе и хонорарни професор Универзитета у Љубљани, одржао на главној скупштини Југословенског учитељског удружења, 25 августа о. г. у дворани Новог универзитета у Београду. Ур.