Учитељ

УЧИТЕЉ-ЏСТЕЈЈ

РЕРАДОЗКЕ И М 2 МАМ5ТУМУЕ МИ 2157

ЕЕВЕЈАВ 1934 __ВЕОСВАО 14 (48) 600. ВЕ. 6 ОРГАН ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА УРЕДНИК РАДИША СТЕФАНОВИЋ, УЧИТЕЉ

Школска криза.

У прошлом месецу имали смо једну велику државнонационалну свечаност — прославу св. Саве. Та свечаност увек потстиче масу асоцијација у вези са великим делом просветитеља Саве. Тим асоцијацијама нисам се могао отети и плод тога су ова моја размишљања.

|.

Прослављање св. Саве има посве симболички значај. Кроз данашње славље не чува се само спомен једнога светитеља и архипастира, једнога ослободиоца и реформатора српске православне цркве или политичког саветника и сарадника великог државника Немање и његових синова. Славље има много дубљи и шири значај. Симболика је у оној ве„ликој идеји просвећивања и одухотворења школом и књигом. Творац те велике идеје је св. Сава. Славље и култ св. Саве је дакле, традиционално настојавање да та идеја увек буде жива, здрава и снажна: да увек буде — како би се то данас рекло — „на дневном реду“, — увек актуелна.

Та је идеја рођена у времену, када су сирове и спонтане снаге стварале прве основе и облике државног живота и дошла је да у те основе унесе нове елементе и инпулсе обрађене школом и кроз школу.

Школа је ступила на социјални терен, да својим силама и методама оживи и овековечи државне подвиге и дела славних државотвораца Немањића. Другим речима (а што важи и данас), да државној снази и развитку учврсти темеље на тај начин, што ће школом просвећивати народне масе и будиши свест о потреби и напрешку националне Државе. Јер — да лије ито потребно доказивати» — просперитет Државе и Нације не може се замислити без просвећених поданика и грађана. Отуда је мисао просветитеља Саве о подизању школа мисао несумњиво велика и плодоносна. И сасвим је у реду што се та мисао велича у школи уз пијетет и култ дрема великом човеку и народном пастиру Сави.

Учитељ у 26