Учитељ

ЧИТЕЉ-ЏАТЕЈЈ

ПЕДАГОШКИ ЧАСОПИС | ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

МАЈ 1935 БЕОГРАД 15 (49) ГОД. БР. 9 УРЕДНИК МИЛИЋ Р. МАЈСТОРОВИЋ

СВИМА ЧИТАОЦИМА ХРИШЋАНСКЕ ВЕРЕ ЧЕСТИТАМО ПРАЗНИК ХРИСТОВОГ ВАСКРЕСЕЊА

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЈА

још о глобалном методу)

— Од проф. Сергија Хесена из Прага —

Књига М. Козјоћага „Рзућојогске хаКјаду роблјеспћо сјеш 5 ртакнскут пауодет Ке се“) (Вгпо 1934) интересантна је зато што подвлачећи црту испод познатог спора о „глобалном методу“. сада опет даје прилике да се баци поглед на цео овај спор и да се он преведе на нови терен. У првом, теориском, делу своје књиге (стр. 5—89) аутор је извео психолошки преглед свих сада примењиваних наставних метода почетног читања, класифицирајући их све на метод гласовни, који полази од гласа и слова на слогове, а од слогова на речи, и на методе који су истакли за „полазну тачку наставе реч или реченицу.“ Ту постоје две могућности. „Настава у читању задржава се на речи као на целом графичком симболу који ученик мора да позна као визуелну слику, да би од ње прешао непосредно на значење речи, тј. на појам или мисао. Овај пут препоручује „глобални метод.“ Настава писања. иде од речи на слово, као делу речи. Овим путем иде аналитички метод (12). Примери првога метода су, по аутору, упутства методичара Ј. Кока, Егштану — Јагзиу и „тејода погташећ зјађак“ Ј. Кибајка. Пример другог је упутство У. РИћоду и његових сарадника. Пример трећега је упутство Мгапу (Мгапа — Копитска), који се, по ауторовом мишљењу, неправилно сам убраја у „глобалисте“ и не прави принципијелну разлику између глобалног метода и метода који он предлаже (85 и 9). У самој ствари метод Угапбп је

5) Велики југословенски пријатељ, један од највећих руских савремених педагога, стални сарадник нашег часописа, и овом приликом је показао своју предусретљивост да за „Учитељ“ напише један чланак. Ми му на овој предусретљивости топло захваљујемо. Превод с руског рукописа извршио је потписани.

Уредник 8) Види чланак: „Најновији метод за извођење обуке деце у читању“ од Јов. П. Јовановића — „Учитељ“ свеска за април ове године стр. 626 и даље. Ур # ОМ

Учитељ 41