Учитељ

ов

ПЕДАГОШКИ ЧАСОПИС ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЈАНУАР 1936 БЕОГРАД 16 (50) ГОД. БР. 5

УРЕДНИК МИЛИЋ Р. МАЈСТОРОВИЋ БОЖЕ ЈАНКОВИЋА 50

ПСИХОЛОГИЈА И ПЕДАГОГИКА

Шта је то јединствена школа

=— ОД проф. Сергија Хегена —

Јединствена школа има за циљ да свакој индивидуи обезбеди право на образовање, које одговара њеним способностима и њеним потребама. Према томе јединствена школа не зна за оштру поделу школе: на народну школу и на привилеговану школу, на школу која се завршава са ограничењем и на школу која уводи у више образовање. У основи идеје јединствене школе налази се право индивидуе, принцип слободе и једнакости свих грађана, и у том смислу она је плод либерализма, разуме се, не старог „класичног“ либерализма који је ограничавао задатке државе једино на заштиту личне слободе и својине грађана (држава, као „ноћни стражар“), већ „новог либерализма“ „тј. „демократског либерализма“, који на нови начин схвата начела слободе и једнакости. Док је класични либерализам схватао принципе слободе и једнакости статички и механички, демократски либерализам уопште полази од динамичког и органског схватања тих начела. Он не схвата слободу као готову и за увек одређену сферу произвољног делања, већ као стваралачку снагу која се налази у сваком човеку и која може да се развија. Једнакост по демократском либерализму није формална једнакост пред истим законима за све, која игнорира особености и положај појединих људи, већ „једнакост полазне тачке“ или „једнакост могућности“. Наиме јединствена школа мора према гледишту демократског либерализма, да обезбеди свакој индивидуи једнаку могућност образовања. То не значи, да она мора дати свима истоветно образовање, јер образовање је плод различитих човекових способности, интереса и потреба.

Да јединствена школа није једнолика школа, већ у суштини диференцирана школа, која обезбеђује истоветне могућности за образовање, а не истоветан садржај образовања за све, — то су пре свих других савршено јасно схватили и формулирали амери-

5 Ову расправу проф. г. Хесена послату за „Учитељ“, превео је са рукопаса уредчик овога часописа,

Учзтељ 93