Учитељ

__ ЏУТЕЈ-УЧИТ

ЈИ 6ДО5ГОМЕМ5КОВ ЏаТЕШ КОВ ЏРриХЕМЈА

АРРИ-МАЈ 1936 ВЕОДВАР 16 (50) 809. 88 8-9

ОРЕОМК М1|6 ВБ. МАЈ5ТОВОМ!С ВОЖЕ ЈАККОМСА 59

КУЛТУРНИ ЈУБИЛЕЈИ |

Никола Тесла Живот и дела

— Од инжењера јована Стојиљковића —

Открића и проналасци у електротехници и електрохемији. Откриће струја високе учестаности и њихове примене у медицини. Проналазак бежичне телеграфије.

Никола Тесла родио се 10 јула 1856 године у селу Смиљану, код Госпића. Његов отац, Милутин Тесла, српски свештеник у Смиљану, доцније прота у Госпићу, био је врло даровит човек, познат у целој околини, одличан беседник, филозоф и писац и располагао је великим памћењем. Имао је велику библиотеку, којом се Тесла још као дете врло много служио. Његова страст за | читањем била је толико јака да му је отац ускраћивао непре- | кидно читање и закључавао библиотеку.

Мајка Теслина била је изванредне интелигенције и памћења и читаве сате је могла да цитира напамет народне песме и Ње- | гошев Горски вијенац. У домаћој индустрији била је велики про- | налазач, Неуморно је проналазила справе за кућну и пољску употребу. Осим тога била је велика уметница у изради женских руч-

| них радова и њене тканине и везови били су познати у читавој околини. Њу је Тесла много ценио и волео. Као већ славан научник, мајку је помињао сваком приликом и увек би истицао да је свој проналазачки дар наследно од своје мајке.

Никола Тесла имао је врло бујну машту и још као осмогодишње дете осећао је да је довољна била једна реч па дау његовим мислима изазове слику предмета на који се та реч односи и то тако јасно и прецизно као да гледа сам предмет. Често су слике биле непријатне, јер су означавале невеселе и суморне | призоре и утицале неповољно. Да би се ослободио тих нелагод- | ности, нагонио је себе и своје мисли управљао на друге слике и

| предмете. Тако се круг његових мисли све више ширио и кад је у изређао све оне слике које је видео, морао је тражити у својој уобразиљи и оне које дотле није видео. Његова уобразиља се

Учитељ 38