Учитељ

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА У ГОТОВУ

UCITELJ

PEDAGOŠKO=~SOCIJALNI ČASOPIS JUGOSLOPBENSKOG UČITELJSKOG UDPILŽENJA Glapni urednie: MILIĆ P, MAJSTOPODPIĆ

ОКТОБАР 1957

САДРЖАЈ: Учитељева теорија: Научно и педагошко делање Томе Масарика од Емануила Радла, проф. Прашког универзитета (65). — Појам саморадње и POI рада у новој школи од Цветка Ђ. Поповића (73); — O značenju školske prakse od Josipa Ретаппа (81). — Васпитање осећања од Милоша Р, Милошевића (86). — Руска педагогика у ХХ веку од Василија Зјењковског (105). — Учитељева пракса: Подесан начин којим ће учитељ испитати завичај од А. И. Никифорова (112). — СнНапје и osnovnoj školi, čitanački kompleks „Poplava“ od Saliha Ljubunčića (117). — Припрема ва излет, по методи комплексне наставе од Животе Марковића (123). — Учитељева, библиографија од Мил. Р. Мајсторовића (126).

БР. 9

ГОД. 18 (59) БЕОГРАД