Учитељ

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА У ГОТОВУ

__ УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО ~ СОЦИЈАЛНИ ЧАСОПИС ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА Главни уредник: МИЛИЋ Р., МАЈСТОРОВИЋ

МАЈ ЈУНИ 1958

У

3

САДРЖАЈ: Учитељева теорија: Значај Вука Ст. Караџића у историји наше културе и славистике, од Д-р Дим. Ђуровића (517), Живот и школа од Д-р Марка Крстића (521), Појам и границе схватања света и живота од Живојина Цветковића (528), Змај јован Јовановић од Станише С. Станишића (533), Одговор на напис г. М. Милошевића о мојој Општој педагогици од Д-р Вој. Г. Младеновића (546), Савезна организација савеза графичких радникаца југославије — исправка на напис г. Л-ра Вој. Р. Младеновића (569), Одговор Д-р Вој. Р. Младеновићу од Милоша Милошевића (570), Учитељска пракса: Савремени уџбеници као најосновнија потреба наше народне школе Од Илије Грбића (576), Радна настава и школски излети од Душана Пајића (579), Доживљавање у настави кроз драматизовање народних умотворина у народној школи од Марка М. Аврамовића (582), Појам и обраде броја 4 од Живка Смиљанића (589), Вежбање ученика у самосталном састављању задатака од Рад. М. Теодосића (600), Куадганн шефаг од Мпоза Рамјомса (608), Зима од Јеле Димитријевић (612). Учитељева хроника: Д-р Љубица Јовичићка — Даринка В. Драгојевићка (618). Учитељева библиографија (620— 640). Годишњи садржај „Учитеља“ (641).

БР. 9-10

ГОД. 18 (59) БЕОГРАД