Учитељ

_БРОЈ 18. ___У БЕОГРАДУ 1. МАЈА 1884.

РАНА 6

ДО А_

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је стога —

ВЛАСВИХ И ПЗДАВАЛЉАЦ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ Учитељ је душа школи

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: у ф ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ »>РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ — у ПЛАЂЕНИМ пИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина улица бр. 96.

1.110. 20. Цена је листу: ЗА годипу 10 ЗА по 5 ДИМ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА прЕТИЛаТНИКЕ из СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ. Ф

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Нако да се побуди и изазове пажња нод ђака. при настави,

Кад се састану два наставника, од- | нели и у скамију сместили. Или најзад мах после обичног поздрава, и кратког | журно прочитавају оно, што мисле да разговора, почне се један другом вај- | ће бити питани. Врло мали број узима кати и жалити, како ђаци неће да пазе | као неки удео у раду, и погрешно се при настави. Ако одемо ма у коју у њега уплеће, што крадом иза леђа, школу, сами ћемо видети како су ђаци , или са руком над устима дошаптава и непажљиви особито при оном делу на- | потказује ономе, који одговара. Ово се ставе, који се састоји из питања и од- | уплетање не чини увек с намером, да говора. Видећемо, како многи гледе | се помогне другу, колико из жеље да расејано на све стране, не слушају | се покаже и изнесе на видик своје шта се у школи говори~ но мисле о знање. И ако ова жеља није за осуду, са свим другом чему, а само не мисле | само онда, кад јој наставник даде прао ономе што треба. Они, нити пазе вилан ток, — и опет то много смета, на питања објашњења и примедбе на- па ма било и из добре намере; јер ставникове, нити прате одговоре сво- стаје на пут правилном току наставе, јих другова. Неки или преврћу листове узнемирује наставника, и смета прау књигама које су пред њима, или се вичној оцени свога друга. Овде истакиграју са разним стварима које су до- нути појави непажње не односе се на