Учитељ

8500 28

у БЕОГРАДУ 10. ОКТОМБРА 1884.

година ш.

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСЦИХ МО ПЗДАВАЛАМ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

1. 10. 20. Цена је листу: ЗА годину 1034 по 5 дим. ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА пРЕТИЛаТНИКЕ из СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ,

дламелемантетжет

РОД

УН

Тешко вам је то. Искрсне вам на један пут једно пштање од опште важности, које изискује, да о њему говорите, да га јавно претресете. Гледате и пазите, куда ћете и од куда ћете да почнете. Па и кад изнађете полавну тачку, опет то није довољно. Морате онда тражити пут, којим ћете ићи, па да не изгубите оно што је главно, а то је објективност у разлагању саме ствари. Кад се и то нађе, онда је већ лакше, али тиме није учињено све што треба. А чудно вам то и јесте. Ко ће опет знати све и погодити све, како је најбоље. Али опет ако се човек стане на то обзирати, онда би често врло животна питања стајала не дирнута. Нико о њима не би ништа гогорио и многи би мислили, да је ова или она ствар добра онаква каква је, кад о њој ништа нико не збори.

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: %

6

А ШЕО

Удружење је епага Учитељ је душа школи

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У Бвограду. Рукописи СЕ ШАЉУ — У ПЛАЂЕНИМ ПИСМИМА — уРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА» Добрачина улица бр. 94.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Ље

Ево баш сад пред нама стоји једно врло важно питање, од општег значаја. То је „Продужна школа“. Чини нам се, да је о њој потребно говорити. Али опет бојимо се, да не буде сувише рано говорити о ствари, која је још тако нова и још довољно неопробана ' Опет, ако ћутимо и пустимо, да се још прави проба, онда се бојимо, да не буде доцкан сваки разговор. Одлучујемо се за ово прво, да говоримо сада с том само резервом , да ћемо говорити више начелно.

„Продужна школа“ нова је устачова у нас. Природан наставак на нижу основну школу то је виша основна зикола, а неприродни наставак то је шродужна школа. Ономе што је природно лако је наћи узроке постанка, али шта ће ово неприродно. До новог закона 0 основним школама основна је школа