Учитељ

БРОЈ о

ТУ БЕОГРАДУ 28. ФЕБРУАРА 1885.

годимА ту.

УЧИТЕљЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

МАКИ Х ИЗДАВАЛА „УчИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО :

10. 20. 80. Цена зе листу: ЗА годину 10 ЗА по 5 дин.

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ ОТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је енага Учитељ ке душа школи

МЕ а СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ — У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина улица бр. 84.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ГЛАВНЕ ФАЗЕ - ИСТОРИЈСНОГ РАЗВИЋА.

од ј Љ, УЧИТЕЉА

Данас је са свим начисто с питањем: |

да ли се човечанство развија, да ли су друштвени облици постали један из другога или стоје један до другога без икакве узрочне везе а под утицајем неке невидљиве али „свесне воље“ ' Питање је решено. И данас — сем људи са теолошким образовањем — не могуће је наћи озбиљног научара који би стао тврдити, да историјске Форме човечанства стоје независно једна од друге. Јер и при мало дубљем проматрању историјских чињеница да се опазити, како егзистује постепени развој једне друштвене Форме из других, које су већ одиграле свој историјски задатак. Научари су се још одавно трудили да историјске чињенице изнесу у таквом правцу, како би се оне, једна према другој, могле посматрати као узрок и последица. Данасје по том по-

слу учињен велики успех, и ми имамо јасних престава како историјске појаве стоје једна према другој као узрок и последица. Групишући историјске појаве у извесне друштвене Форме, научари су доказали да се једне човечанске Форме развијају из других и да дотле трају док не одиграју своју историјску улогу, а тада полагано гину и уступају места другима, које су се већ почеле из претходних развијати.

Али радозналост човекова не свршава се тиме што је доказано, да егзистује узрочност међ човечанским појава ма. Радозналост се продужује и даље — вечито; она ће трајати све дотле, докле год буде новог незнања — новог предмета за проучавање. Пре свега, неопходно је нужно да се историјски појави генералишу и да се изведу законци по којима се они дешавају. Ово