Учитељ

БРОЈ 6. У Београду 20 Маја 1886 ГОДИНА У.

А А А А А ДУ АДА А ИН ПРИ И И

А а ирак % ~,

У ПР с а ЕПА САР

џ с 2 4 5 ~ АЕ х 4 А #7222 | о 1 Машинска

И

Џазовање |. Васлитање

Излази три пут месечно: | ПРЕТИЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ“-А, Спасов=

аје 1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА годину 10 дин., ЗА а О6л уУлИЦА Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ. 31

по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА | Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ 55 СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

ИЗБОРИ

ИЕ

Тема о којој мислимо да говоримо, | грамаивости и т.д., већ на против који може мало и забунити по неког од на- | у срцу и у души носи: мир, љубав, ших читалаца. Шта '% „Учитељ“ лист за | братство, доброту, благост, милосрђе и просвету, и избори! Јесте, добри чи- | т. д., — донета није лака ствар. Па таоче. „Учитељ“ ће овом приликом да | знате ли читаоци какав треба још да говори о изборима. И није само да ће | буде човек, који се бира за епископа ' да говори, него баш сматра ва своју | На првом месту он сам треба да љуби најпречу дужност да о томе говори. Бога, па онда да учи друге, да имају Али не бој се драги читаоче, нећемо | љубави према Богу; он мора истински ми да говоримо о неким изборима по- и од срца волети све људе и учити. дитичке природе. То остављимо ми по- | друге, да један другог волем љубе; он литичким листовима, и ми ћемо да | мора волети и љубити и непријатеље говоримо о неким изборима у просве- | своје и учити друге да то исто чине; тној струци. Па какви су то избори ' | он мора помагати беднима и невољнима Џа има их. Ето, ту неки дан бират је | и учити друге да то исто раде; он владика за столицу епархије жичке. Зар | треба да ради оно, што је право и дото није важан избор у просветно цр- | бро, па онда сме рећи другима, „чиквеној струци“ Важан, те још како | ните другима оно, што сте ради да вама важан. Наћи и изабрати човека, који | други чини.“ Он се мора старати, да је достојан да буде посредник између | тече благо небеско а не благо земаљљуди и Бога; који у својој души нема | ско ит. Д. И сад реците: је ли лако злобе, шакости, осветољубља, мржње, | данас наћи и изабрати таквога човека