Учитељ

__БРОЈ 6. У Београду 20. Фебруара 1887 ГОДИНА УТ

и.

АВА АИ ЗАР ВАВА АНА ВАМ ЕЛИН Ина И ИРА АТИ И ИЕ на А аи

5:

43 Зе У |

Јитељеког Г ува за ШД пнилитање

Излави три пут месечно: 3 | ПРЕТИЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитеље-А, Скоп-

1,10 и 20. Цена ЈЕ листу: 8А ГОДИНУ 10. дин., 34 УЛИЦА. А СЕ ШАЉУ У ПЛАЂЕНОМ ПИСМУ

" по тоа Б дин. ДА СТРАНЕ, ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА Рукописи 6 ОБ | НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЉА

уме

Т. Коста Петровић учитељ, поднео је оставку на та у Главном Одбору, Па му није он о чему је и писмено извештен, Како он није долазио на, састанке — то је Главни Одбор његово место ушразнио и на ХМ састанку од 4. Фебруара ове год. изабрао на његово место 54 члана Главног Одбора г. Јована Бољарића, учитеља теразијског.

Ово се јавља члановима.

12. Фебруара 1887. год.

Београд.

А Главни Одбор.